آموزش زبان انگليسيhttp://www.tebyan.net/ielts/index.aspxfaآیا علایق و فعالیت ها را باید در رزومه انگلیسی بنویسیم؟http://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=10211458/18/2018 2:51:00 PMدرس چهارم آموزش مکالمه انگلیسی با فیلم هری پاترhttp://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=10173967/31/2018 4:49:00 PMدرس چهارم آموزش مکالمه انگلیسی با فیلم هری پاترhttp://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=10173957/31/2018 4:46:00 PMتفاوت و فرق بین Adapter و Adaptorhttp://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9888574/19/2018 1:52:00 AMتفاوت و فرق May و Might در گرامر زبان انگلیسی چیست؟ http://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9887774/18/2018 3:21:00 PMروشهای مختلف برای اظهار همدردی به زبان انگلیسی http://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9677752/4/2018 6:56:00 PMدراگون یا هیولا یا اژدهای کومودوhttp://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9665081/31/2018 5:59:00 PMدراگون یا هیولا یا اژدهای کومودوhttp://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9665051/31/2018 5:51:00 PMمعنی compost برای موضوع Recycling رایتینگ آیلتسhttp://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9659941/29/2018 7:54:00 PMلغت آکادمیک Ameliorate مفید برای امتحان آیلتس http://www.tebyan.net/weblog/ielts/post.aspx?PostID=9659471/29/2018 6:13:00 PM